Bezpečnost

Subaru Forester

Všestranná bezpečnost Subaru

U Subaru je bezpečnost na prvním místě. Proto Subaru již více než 50 let ladí, testuje a znovu testuje své pokročilé bezpečnostní systémy. Komplexní přístup Subaru, jehož cílem je budoucnost bez nehod, má ve všech svých aspektech na prvním místě bezpečnost posádky. Tomu je přizpůsobena jak Globální platforma Subaru, tak například i symetrický pohon všech kol Symmetrical AWD, které společně zajišťují účinné předcházení nehodám i maximální eliminaci jejich následků.

Primární bezpečnost

Vynikající výhled, optimální pozice za volantem a intuitivní ovládání pomáhají zajistit vaši bezpečnost od okamžiku, kdy nastoupíte do vozidla.

Výhled do všech stran

Snadné sledování okolí vozu. Optimální pozice za volantem, vysoká okna a pečlivě umístěné a navržené střešní sloupky zajišťují vynikající výhled do všech směrů, takže minimalizují slepé úhly.

Aktivní bezpečnost

Základní technologie, jako je symetrický pohon všech kol Symmetrical AWD a Globální platforma Subaru, umožňují přesné ovládání vozu ve všech jízdních situacích.

Samozatmavovací vnitřní zrcátko zabraňující oslnění

Zvyšuje komfort a bezpečnost při jízdě v noci tím, že automatickým zatmavením své odrazné plochy zabraňuje oslnění od vozidel jedoucích vzadu.

Stabilizační systém

Stabilizační systém zajišťuje stabilní chování vozu na každém povrchu a za všech situací. Chování vozu ovlivňuje aktivními zásahy brzd na jednotlivých kolech, cíleným rozdělením hnací síly mezi nápravy a regulací činnosti motoru.

Předcházení nebezpečí

Nízké těžiště, zdokonalený podvozek a zvýšená tuhost zajišťují, že vůz na pokyny řidiče reaguje okamžitě, takže se suverénněji vyhne nebezpečí na silnici.

Vektorové řízení dynamiky

Systém regulace jízdní dynamiky upravuje distribuci točivého momentu mezi všechna kola (AWD), výkon motoru a brzdění každého kola. Tím pomáhá udržet vozidlo v požadovaném směru jízdy. Díky funkci aktivního rozdělování točivého momentu je méně točivého momentu posíláno na vnitřní a více na vnější kola. Tím se zlepšuje obratnost vozu a jeho agilita při průjezdu ostrých zatáček.

Auto Vehicle Hold (AVH)

Tato funkce po zastavení udržuje vůz pomocí brzd na místě i bez sešlápnutého brzdového pedálu. Při přidání plynu se vůz automaticky odbrzdí a rozjede.

* Podívejte se na podmínky

Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.

Preventivní bezpečnost

Pokročilé bezpečnostní technologie, jako je například systém EyeSight*¹, pomáhají předcházet kolizím.

Natáčecí světlomety SRH (Steering Responsive Headlights)

Lepší výhled do zatáček pro bezpečnější jízdu v noci. Tyto světlomety se natáčejí podle pohybu volantu a jejich světelný kužel míří přesně tam, kam automobil zatáčí.

Asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist)*²

Zlepšuje výhled a bezpečnost při jízdě v noci automatickým zapínáním a vypínáním dálkových světel podle aktuálních jízdních podmínek.

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) – systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu*²

Senzory v zadních rozích dokáží při změně jízdního pruhu identifikovat vozidla v mrtvých úhlech zpětných zrcátek a následně na ně upozornit řidiče. Tyto informace se využívají při změně jízdního pruhu a současně při vycouvávání z příčného parkovacího místa.

Automatické brzdění při couvání RAB (Reverse Automatic Braking)*²

Čtyři senzory v zadním nárazníku při couvání detekují překážky za vozidlem. V případě jejich rozpoznání na ně systém řidiče upozorní výstražnými zvuky a v případě nutnosti dokáže automobil automaticky zastavit. Tím zabrání kolizi nebo zmenší vzniklé škody.

Subaru EyeSight Špičková technologie Subaru na podporu řízení

Systém EyeSight*¹, kompletně přepracovaný a vybavený řadou nových a pokročilých funkcí, poskytuje řidičům ještě větší klid na cestách. Došlo ke zdokonalení celého systému, tedy jak jeho hardwaru s nově umístěnými kamerami a vyšším výpočetním výkonem, tak softwaru a jeho schopnosti rozpoznávat objekty a aktivovat jednotlivé systémy vozu. Výsledkem je více bezpečí i komfortu v širším spektru jízdních situací.

Systém přednárazového brzdění*³

Nový kamerový systém má širší zorný úhel a zdokonalený software pro rozpoznávání obrazu. Díky tomu dokáže účinně předcházet kolizím i na křižovatkách.

Autonomní nouzové řízení

Pokud předkolizní brzdový asistent nestačí vůz před překážkou zastavit, autonomní nouzové řízení pomocí dvojice kamer a zadních radarů rozpozná jízdní pruhy a současně stihne posoudit, zda je vedle překážky dostatek prostoru k jejímu objetí. Jestliže vyhodnotí, že je tento manévr bezpečný, pomůže kolizi zabránit aktivním zásahem do řízení.

Asistent udržení v jízdním pruhu v krizových situacích

Pokud systém detekuje při tendenci k vybočení z jízdního pruhu vozidla jedoucí po stranách, vzadu nebo v protisměru, aktivuje varovný zvuk, zobrazí upozornění na displeji a současně provede korekci volantem pro navrácení vozu do středu jízdního pruhu. A to bez ohledu na aktivaci směrovek.

Udržování uprostřed jízdního pruhu a následování vozidla vpředu

Snižuje únavu a zatížení řidiče tím, že rozpoznává značení jízdních pruhů a vozidlo jedoucí vpředu a na základě těchto informací aktivně pomáhá s udržováním vozu uprostřed vozovky.

Prevence vybočení z jízdního pruhu

Zpříjemňuje dlouhé jízdy tím, že pomáhá udržet vůz v jízdním pruhu, který identifikuje podle jeho podélného značení. Systém pracuje v součinnosti s řidičem, jenž má ruce na volantu. Cílem je zabránění nechtěnému vyjetí z jízdního pruhu, a to i na silnicích bez obvyklého vymezení jízdních pruhů díky rozpoznávání hranic mimo vozovku, například trávy.

Přednárazová regulace výkonu motoru

Pokud je před vozem překážka a řidič zvolí režim „D“ pro jízdu vpřed místo „R“ pro couvání, systém na tuto chybu a potenciální riziko nárazu řidiče upozorní zvukovým signálem a blikající kontrolkou. Současně také omezí výkon motoru,což minimalizuje sílu případného nárazu, a tím i potenciálně vzniklé škody.

Adaptivní tempomat

Když rozpozná vozidlo jedoucí vpředu, adaptivní tempomat přizpůsobí rychlost tak, aby se udržovala nastavená vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla (systém monitoruje odstup a vzájemný rozdíl v rychlostech). EyeSight přizpůsobuje výkon motoru, řazení a brzdění, aby rychlost vašeho vozu odpovídala dopravní situaci, a to v rozmezí od 0 do 180 km/h.

Upozornění na rozjezd vozidla vpředu

Pokud právě stojíte a systém EyeSight rozpozná, že se kolona opět začala hýbat, funkce upozornění na rozjezd vozidla vpředu (LVSA - Lead Vehicle Start Alert) vám dá pomocí akustického signálu a blikající kontrolky vědět, že nastal čas reagovat.

Systém monitorování řidiče (DMS)*²

DMS (Driver Monitoring System)*² je nejmodernější bezpečnostní systém sledující únavu nebo nedostatečnou pozornost řidiče pomocí speciální kamery a odpovídajícího softwaru hlídajících jeho obličej. Systém dokáže rozpoznat až pět předem zaregistrovaných řidičů a podle nich připraví jejich oblíbené nastavení různých komfortních a asistenčních funkcí. Tím se vůz každému registrovanému řidiči automaticky přizpůsobí.

Upozornění

Pokud systém DMS identifikuje rozptýlenost nebo ospalost řidiče, upozorní ho na tento stav prostřednictvím zvukových a vizuálních výstrah.

Automatické nastavení podle preferencí řidiče

Bez ohledu na věk nebo typ postavy systém DMS automaticky nastaví polohu sedadla, zpětných zrcátek a klimatizace podle předem uložených preferencí zaregistrovaného řidiče.

Automatické nastavení zpětných zrcátek

Systém DMS nastaví vnější zpětná zrcátka do uložené polohy.

Automatické nastavení multifunkčního displeje a informačního displeje

Pohodlí zvyšuje i automatické obnovení posledního nastavení multifunkčního displeje včetně informací o osobní spotřebě paliva.

Automatické nastavení klimatizace

Systém si pamatuje a obnoví nastavení klimatizace a topení, čímž přispívá ke zvýšení komfortu a pohody uvnitř vozu.

* Podívejte se na podmínky

*¹ EyeSight je systém na podporu řízení, který za některých jízdních podmínek nemusí fungovat optimálně. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič, který je povinen věnovat pozornost řízení a dodržovat dopravní předpisy. Účinnost fungování systému závisí na celé řadě faktorů, mj. údržbě vozidla, klimatických podmínkách a stavu vozovky. Veškeré podrobnosti k fungování systému najdete v Uživatelské příručce, kde jsou též uvedena omezení systému EyeSight, včetně funkcí popisovaných v tomto prospektu.
*² Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost, sledování dopravy a dodržování pravidel provozu. Nikdy se při jízdě nespoléhejte pouze na pokročilé bezpečnostní systémy. Některé prvky těchto systémů mají svá omezení. Kompletní informace ohledně funkčnosti systému a jeho omezeních najdete v návodu k obsluze. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce.
*³ Systém přednárazového brzdění nemusí za všech situací fungovat. Za určitých situací nemusejí být splněny nezbytné podmínky k optimálnímu fungování systému EyeSight – závisí např. na rychlosti jízdy vůči překážce, výšce objektu a dalších podmínkách.

Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.

Pasivní bezpečnost

Soubor prvků a řešení navržených tak, aby vás v případě kolize maximálně účinně ochránily. Jde například u uložení motoru zabraňující jeho proniknutí do interiéru nebo účinný systém airbagů.

Zesílená karoserie obepínající posádku

Nově navržené strukturální prvky karoserie vyrobené z vysokopevnostní oceli chrání prostor pro posádku tím, že zajišťují účinné pohlcování energie při nárazech z různých směrů.

Uložení motoru chránící kabinu

Zesílené sloupky a nosná struktura pracují v rámci platformy SGP společně na tom, aby Forester efektivně absorboval nárazy ze všech stran, a tím ochránil posádku. Motor a převodovka jsou navrženy tak, aby se v případě čelního nárazu posunuly pod vozidlo a nezdeformovaly prostor pro posádku.

Systém airbagů (SRS)*

Součástí standardní výbavy zcela nového Foresteru jsou přední, boční a hlavové airbagy a jeden kolenní airbag*. Díky tomu je v případě nárazu všem cestujícím zajištěna vysoká úroveň ochrany.

* Podívejte se na podmínky

* Účinné pouze ve spojení s bezpečnostními pásy.