PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami užívání a přístupem na tyto stránky se zavazujete s těmito podmínkami souhlasit. Subaru si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit, a proto doporučuje průběžné a pravidelné sledování tohoto odkazu.

1.

Tyto stránky mohou používat osoby starší 18-ti let a musí předem souhlasit s těmito podmínkami užívání.

2.

Subaru na těchto stránkách poskytuje aktuální a přesné informace, ale tyto informace jsou poskytovány "tak, jak jsou" bez jakékoliv záruky. Subaru není odpovědná za žádné tiskové chyby nebo nepřesnosti na těchto stránkách, ani za dočasné nebo stálé úpravy a změny na těchto stránkách. Tyto stránky mohou být kdykoliv rozšířeny, omezeny nebo upraveny z jakýchkoliv důvodů a bez předbězného upozornění.

3.

Pro úplný přístup na tyto stránky může být zapotřebí určitá aktualizace nebo stažení softwaru, Subaru ale není odpovědná za veškeré ztráty dat nebo poškození počítačového systému způsobené používáním tohoto webu. Subaru není dále zodpovědná za žádné škody vyplývající z používání, úprav, rozšiřování, kopírování, distribuci nebo stažení materiálů na tomto webu, za potíže vzniklé v souvislosti s problémy se sítí Internet nebo v jiných dalších případech.

4.

Společnost Subaru nabízí své produkty a služby v mnoha zemích světa, ale určité služby nebo produkty uvedené na jednotlivých stránkách nemusí být platné všude ve stejné míře. Propagační programy jsou pak dále k dispozici na jednotlivých webových stránkách.

5.

Informace o cenách produktů a služeb na těchto stránkách nebo informace poskytnuté skrz tyto stránky jsou pouze informačního charakterů a nepředstavují prodejní nabídku. Zároveň nezavazují autorizované prodejce či servisy Subaru a nákup jakéhokoliv produktu či využití služby Subaru podléhá podmínkám smlouvy uzavřené při individuálních prodejích.

6.

Subaru si vyhrazuje právo na změnu modelů, výbavy, specifikací a služeb, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení.

7.

Bez souhlasu není povoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu a žádná část těchto stránek nesmí být využita k jiným účelům.

8.

Informace o ochraně osobních dat a údajů naleznete v odkazu Privacy policy, kde jsou uvedeny úplné Subaru zásady ochrany osobních informací.

9.

Tento web může být propojen i s jinými stránkami nebo odkazy, které Subaru nespravuje. Tato služba je poskytována pouze pro vaše pohodlí a Subaru nekontroluje internetové stránky jiných poskytovatelů, nezaručuje jejich přesnost a ani neposkytuje žádná vyjádření týkající se jakýchkoliv informací uložených na webech jiných poskytovatelů.

10.

Subaru se zříká všech výslovných nebo předpokládaných podmínek, vyjádření a záruk, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení zákona do té míry, kdy by byla taková zřeknutí považována z hlediska zákona za neplatná.

11.

Společnost Subaru neposkytuje žádná vyjádření, záruky a garance týkající se kvality, vhodnosti, pravdivosti, přesnosti nebo úplnosti veškerých materiálů obsažených na těchto internetových stránkách. Všechny dotazy týkající se materiálů je nutné směřovat na poskytovatele těchto materiálů. Subaru dále neposkytuje žádné záruky ani vyjádření, že materiály nebo služby poskytované na tomto webu budou splňovat veškeré stanovené požadavky a budou fungovat nepřetržitě, bezpečně a bez chyb.

12.

Veškeré informace na těchto stránkách slouží pouze pro orientaci a nejsou právně závazné.

13.

Společnost Subaru ČR, s.r.o. žádným způsobem nezjišťuje a neověřuje, že spotřebitelské recenze pocházejí od spotřebitelů, kteří výrobek nebo službu skutečně použili nebo si je zakoupili.