Bezpečnost

Subaru Outback

Komplexní bezpečnost Subaru

U Subaru je bezpečnost na prvním místě. Proto Subaru své pokročilé bezpečnostní systémy jemně ladí, testuje a znovu testuje již více než 50 let. Spojení nejnovějších systémů, jejichž úkolem je nehodám předcházet a současně ochraňovat posádku, s typickými technologiemi Subaru, jako je Globální platforma Subaru či pohon všech kol Symmetrical AWD Subaru, dále pokračuje ve svém přístupu, v němž je na prvním místě člověk komplexně chráněný souborem bezpečnostní výbavy. Cílem tohoto přístupu je budoucnost bez nehod a zranění.

Primární bezpečnost

Nerušený výhled, ideální pozice za volantem a intuitivní obsluha vám pomáhají zvyšovat bezpečnostní standard od okamžiku nasednutí.

Vynikající výhled z vozu

Přepracovaná kabina poskytuje ještě lepší výhled díky rozložení oken, vnějších zpětných zrcátek a sloupků, které minimalizuje mrtvé úhly.

Aktivní bezpečnost

Hlavní technologie Subaru, jako symetrický pohon všech kol Symmetrical AWD či Globální platforma Subaru, zajišťují přesné řízení během jízdy, zatáčení i brzdění.

Auto Vehicle Hold (AVH)

Tato funkce po zastavení udržuje vůz pomocí brzd na místě i bez sešlápnutého brzdového pedálu. Při přidání plynu se vůz automaticky odbrzdí a rozjede.

Stabilizační systém

Stabilizační systém zajišťuje stabilní chování vozu na každém povrchu a za všech situací. Chování vozu ovlivňuje aktivními zásahy brzd na jednotlivých kolech, cíleným rozdělením hnací síly mezi nápravy a regulací činnosti motoru.

Vektorové řízení dynamiky

Systém regulace jízdní dynamiky upravuje distribuci točivého momentu mezi všechna kola (AWD), výkon motoru a brzdění každého kola. Tím pomáhá udržet vozidlo v požadovaném směru jízdy. Díky funkci aktivního rozdělování točivého momentu je méně točivého momentu posíláno na vnitřní a více na vnější kola. Tím se zlepšuje obratnost vozu a jeho agilita při průjezdu ostrých zatáček.

Upozornění na nebezpečí

Díky platformě SGP, symetrickému pohonu AWD, nízkému těžišti, zdokonalenému podvozku a zvýšené tuhosti karoserie vůz reaguje na úhybný manévr okamžitě, a tím pomáhá vyhnout se nebezpečí na silnici.

* Podívejte se na podmínky

Obr. pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.

Preventivní bezpečnost

Pokrokové bezpečnostní technologie, jako je například systém EyeSight*¹, zabraňují nehodám před tím, než by k nim mohlo dojít.

Funkce automatického sklonění pravého zpětného zrcátka při couvání*²

Dělá couvání pohodlnějším a bezpečnějším pro každého řidiče. Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce se automaticky sklopí, když zařadíte zpátečku.

Natáčecí světlomety (SRH - Steering Responsive Headlights)

Lepší výhled do zatáček pro bezpečnější jízdu v noci. Tyto světlomety se natáčejí podle pohybu volantu a jejich světelný kužel míří přesně tam, kam automobil zatáčí.

Adaptivní světlomety (ADB - Adaptive Driving Beam)

Být viděn a vidět v noci – to je úkol světlometů s automatickou regulací dosvitui. Systém světelného pole ovládá několik LED světel tak, aby zůstaly tmavé oblasti osvětleny dálkovými světly, aniž by oslňovaly protijedoucí a předjíždějící vozidla.

Systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu (SRVD - Subaru Rear Vehicle Detection)*³

Senzory v zadních rozích dokáží při změně jízdního pruhu identifikovat vozidla v mrtvých úhlech zpětných zrcátek a následně na ně upozornit řidiče. Tyto informace se využívají při změně jízdního pruhu a současně při vycouvávání z příčného parkovacího místa.

Automatické brzdění při couvání (RAB - Reverse Automatic Braking)*³

Čtyři senzory v zadním nárazníku při couvání detekují překážky za vozidlem. V případě jejich rozpoznání na ně systém řidiče upozorní výstražnými zvuky a v případě nutnosti dokáže automobil automaticky zastavit. Tím zabrání kolizi nebo zmenší vzniklé škody.

Bezpečnostní systém na podporu řízení EyeSight

Bezpečnostní systém EyeSight*¹ byl zcela přepracován a dostal mnoho nových pokrokových funkcí. Nyní proto poskytuje mnohem více klidu za volantem. Zdokonaleno bylo jak rozpoznávání snímaného obrazu, tak jeho vyhodnocování. Zlepšeno bylo také celkové technické vybavení a integrace systému za čelním sklem. To vše přináší v reálných jízdních situacích více jistoty a bezpečnosti.

Adaptivní tempomat

Když rozpozná vozidlo jedoucí vpředu, adaptivní tempomat přizpůsobí rychlost tak, aby se udržovala nastavená vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla (systém monitoruje odstup a vzájemný rozdíl v rychlostech). EyeSight přizpůsobuje výkon motoru, řazení a brzdění, aby rychlost vašeho vozu odpovídala dopravní situaci, a to v rozmezí od 0 do 180 km/h.

Prevence vybočení z jízdního pruhu

Zpříjemňuje dlouhé jízdy tím, že pomáhá udržet vůz v jízdním pruhu, který identifikuje podle jeho podélného značení. Systém pracuje v součinnosti s řidičem, jenž má ruce na volantu. Cílem je zabránění nechtěnému vyjetí z jízdního pruhu, a to i na silnicích bez obvyklého vymezení jízdních pruhů díky rozpoznávání hranic mimo vozovku, například trávy.

Udržování uprostřed jízdního pruhu a následování vozidla vpředu

Snižuje únavu a zatížení řidiče tím, že rozpoznává značení jízdních pruhů a vozidlo jedoucí vpředu a na základě těchto informací aktivně pomáhá s udržováním vozu uprostřed vozovky.

Upozornění na rozjezd vozidla vpředu

Pokud právě stojíte a systém EyeSight rozpozná, že se kolona opět začala hýbat, funkce upozornění na rozjezd vozidla vpředu (LVSA - Lead Vehicle Start Alert) vám dá pomocí akustického signálu a blikající kontrolky vědět, že nastal čas reagovat.

Přednárazová regulace výkonu motoru

Pokud je před vozem překážka a řidič zvolí režim „D“ pro jízdu vpřed místo „R“ pro couvání, systém na tuto chybu a potenciální riziko nárazu řidiče upozorní zvukovým signálem a blikající kontrolkou. Současně také omezí výkon motoru,což minimalizuje sílu případného nárazu, a tím i potenciálně vzniklé škody.

Systém přednárazového brzdění*³*4

A new stereo camera with a wider angle of view and improved image recognition and control software helps avoid collisions at intersections.

Autonomní nouzové řízení

Pokud předkolizní brzdový asistent nestačí vůz před překážkou zastavit, autonomní nouzové řízení pomocí dvojice kamer a zadních radarů rozpozná jízdní pruhy a současně stihne posoudit, zda je vedle překážky dostatek prostoru k jejímu objetí. Jestliže vyhodnotí, že je tento manévr bezpečný, pomůže kolizi zabránit aktivním zásahem do řízení.

Systém monitorování řidiče
Driver Monitoring System (DMS)

DMS je pokrokový bezpečnostní systém, který využívá speciální kameru a algoritmy rozpoznávání obrazu k identifikaci únavy nebo nesoustředění řidiče. Dokáže vzájemně odlišit pět do systému registrovaných osob a automaticky podle jejich preferencí individualizovat nastavení různých komfortních funkcí vozu.

Upozornění

Systém monitorování řidiče jej v případě rozpoznání jeho nepozornosti nebo únavy akusticky a opticky varuje.

Automatické nastavení podle řidiče

Systém monitorování řidiče bez ohledu na věk nebo tělesné proporce rozpozná konkrétní osobu a podle dříve uložených hodnot nastaví polohu sedadla, zpětných zrcátek a klimatizace.

Automatické nastavení bočních zpětných zrcátek

Před jízdou není třeba nastavovat vnější zpětná zrcátka, protože DMS je pohodlně nastaví za vás podle předem zaregistrovaného nastavení.

Personalizované nastavení ovladačů řidiče

DMS automaticky obnovuje předvolená nastavení řidiče, jako je obsah zobrazený na středovém displeji, obrazovce měřičů jízdních údajů a klimatizace.

Podívejte se na podmínky

*¹ EyeSight je systém na podporu řízení, který za některých jízdních podmínek nemusí fungovat optimálně. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič, jenž je povinen věnovat pozornost řízení a dodržovat dopravní předpisy. Účinnost fungování systému závisí na celé řadě faktorů, mj. na údržbě vozidla, klimatických podmínkách a stavu vozovky. Veškeré podrobnosti k fungování systému najdete v Uživatelské příručce, kde jsou též uvedena omezení systému EyeSight, včetně funkcí popisovaných v tomto prospektu.
*² Volitelná výbava.
*³ Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost, sledování dopravy a dodržování pravidel silničního provozu. Nikdy se při jízdě nespoléhejte pouze na pokročilé bezpečnostní systémy. Některé prvky těchto systémů mají svá omezení. Kompletní informace ohledně funkčnosti systémů a jejich omezeních najdete v návodu k obsluze. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce.
*4 Předkolizní brzdový systém nemusí fungovat za úplně všech situací. V závislosti na rozdílu rychlostí nebo výšek objektů a spoustě dalších okolností nemusí každá situace splňovat podmínky nezbytně nutné pro optimální práci systému EyeSight.

Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.

Pasivní bezpečnost

Tyto systémy jsou navržené pro přímou ochranu posádky v případě kolize. Patří sem například koncepce umožňující, aby motor při nárazu zajel pod podlahu mimo prostor pro posádku, stejně jako airbagy.

Bezpečnostní konstrukce skeletu karoserie

Zesílené sloupky a nosná struktura pracují v rámci platformy SGP společně na tom, aby Outbackr efektivně absorboval nárazy ze všech stran, a tím ochránil posádku. Motor a převodovka jsou navrženy tak, aby se v případě čelního nárazu posunuly pod vozidlo a nezdeformovaly prostor pro posádku.

Systém airbagů (SRS)*

Součástí standardní výbavy zcela nového Foresteru jsou přední, boční a hlavové airbagy a jeden kolenní airbag*. Díky tomu je v případě nárazu všem cestujícím zajištěna vysoká úroveň ochrany.

* Podívejte se na podmínky

* Je nejúčinnější ve spojení se zapnutými bezpečnostními pásy.

Pouze pro ilustrační účely. Rozměry neodpovídají skutečnosti.